Tư vấn hỗ trợ

0775.333.555

HÀNG XÓM KHÔNG CHỊU KÝ GIÁP RANH KHI LÀM SỔ ĐỎ, XỬ LÝ THẾ NÀO?

 Dưới đây là một số cách xử lý trong trường hợp hàng xóm không chịu ký giáp ranh khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Hàng xóm ký giáp ranh không phải là thủ tục riêng khi cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, việc ký giáp ranh là cách phổ biến và dễ dàng nhất để xác định có hay không việc tranh chấp với người sử dụng đất liền kề. Cách xác định ranh giới thửa đất.

Hàng xóm không ký giáp ranh không ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa

Theo đó, khi hàng xóm không chịu ký giáp ranh sẽ có một số cách xử lý như sau:

Vẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ theo quy định

Khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp sổ đỏ khi có một trong các căn cứ sau:

“…Khi nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu tạm dừng hoặc dừng việc cấp giấy chứng nhận đối với tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là đối tượng phải thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự hoặc văn bản thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án; khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai về việc đã tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất".

Như vậy, theo quy định trên, không có trường hợp nào từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ vì lý do hàng xóm không ký giáp ranh.

Đề nghị cơ quan cấp sổ đỏ trả lời bằng văn bản về việc từ chối thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ nếu vì lý do hàng xóm không chịu ký giáp ranh

Bởi theo Khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, không có trường hợp nào từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ vì lý do hàng xóm không ký giáp ranh.

Theo thủ tục cấp sổ đỏ thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ niêm yết công khai hiện trạng thửa đất, tình trạng tranh chấp,… tại trụ sở Ủy ban và khu dân cư nơi có đất trong thời hạn 15 ngày và xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh (nếu có).

Tiến hành giải quyết tranh chấp đất đai nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh và có đơn tranh chấp

Khi giải quyết hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ nếu có đơn tranh chấp thì sẽ tạm dừng thực hiện thủ tục và cơ quan nhà nước sẽ hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định.

Ngoài ra, nếu hàng xóm không chịu ký giáp ranh và có hành vi cố ý ngăn cản việc cấp sổ đỏ của người sử dụng đất hợp pháp thì có thể khởi kiện đối với hành vi cản trở đó.

Nguồn : Sưu tầm !
Danh mục
Danh sách so sánh